نمونه کشت ادرار خانمها

لطفاً قبل از انجام نمونه گیری موارد زیررا مطالعه فرمائید.

– مشخصات ثبت شده برروی برچسب نمونه را کنترل نمائید تا صحیح باشد.
– نمونه ادرار را فقط درظرف یکبار مصرف واستریل که آزمایشگاه دراختیارتان قرار میدهد جمع آوری نمائید.
– ابتدا دست خود را با آب وصابون شستشو دهید ،قسمت خارجی دستگاه تناسلی را با آب بشوئید ودقت فرمائید به خوبی باآب فراوان این کار انجام شود کمی منتظر بمانید تاخشک شود قسمت های خارجی دستگاه تناسلی را با یک دست نگه داشته سپس قسمت اول ادرارخود را دور ریخته ،وسط ادرار را حداقل 30 میلی لیتر (نصف ظرف ) درون ظرف بریزید،درب ظرف را بسته ودر محل مخصوص در آزمایشگاه قرار دهید. بهتر است ادرار اول صبح راجهت کشت ادرار جمع آوری کنید
– اگر ادرار را خارج ازآزمایشگاه تهیه کردید ونمی توانید نمونه رادراسرع وقت به آزمایشگاه منتقل کنیدنمونه رابا درب بسته در یخچال ( 8-2 درجه سانتیگراد ) نگهداری نموده وبعدازآن دراسرع وقت به آزمایشگاه منتقل نمائید.
– اگر ازآنتی بیوتیک ، پماد ، کرم یا داروی خاصی استفاده می کنید قبل از نمونه گیری آزمایشگاه را مطلع سازید.
– جهت انجام کشت های میکربی ازجمله کشت ادرار می بایست حداقل یک هفته از آخرین مصرف داروی آنتی بیوتیک گذشته باشد مگر درمواردی که بااطلاع پزشک معالج بیمار می باشد.
– توجه شمابه نکات یادشده باعث افزایش صحت و دقت جواب آزمایش خواهدشد.

Bookmark the permalink.

دیدگاهتان را بنویسید