قند دو ساعته(2hpp)

دستور العمل قند دو ساعته :
شب قبل از آزمایش حداقل ۸-۱۰ ساعت ناشتا باشید.
پس از اینکه نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد صبحانه معمولی که هر روز می خورید را حد اکثر در مدت زمان ۲۰ دقیقه میل نمائید . وقتی آخرین لقمه صبحانه را میل نمودید ساعت را یادداشت کنید . نمونه گیری دقیقا” دو ساعت پس از ساعت مذکور انجام می پذیرد. بهتر است چند دقیقه قبل از ساعت مذکور در ازمایشگاه حضور داشته باشید .
حتی الامکان صبحانه را در آزمایشگاه صرف نموده و تا اتمام نمونه گیری ها در آزمایشگاه منتظر بمانید.
قبل از انجام آزمایش ( در طی ناشتایی شب قبل ) و در حین ۲ ساعت دخانیات مصرف نکنید .
در طول آزمایش ( در طی ۲ ساعت ) از ورزش و پیاده روی خودداری نمائید .
در روز ازمایش درمیزان مصرف انسولین ،قرص یا هرداروی کاهش دهنده قند خون تغییری ندهید مگراینکه تاکید پزشک معالج به گونه ای دیگر باشد.
آزمایش را حتما” قبل از ساعت ۱۰ صبح شروع کنید و از انجام آن در ساعات دیرتر خودداری نمایید.
در طی دو ساعت از خوردن هر نوع خوردنی و آشامیدنی ( آب در حد متعارف اشکال ندارد) خوداری نمائید.
آزمایش قند ناشتا و دو ساعته را در یک روز انجام دهید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری
میزارن پیشرفت

فهرست مطالب

پیمایش به بالا