آزمایشات قبل از ازدواج

اطلاعاتي درباره آزمايش هاي قبل از ازدواج آزمايشهاي واجب قبل از ازدواج در ايران شامل موارد زير است که در ادامه مقاله توضيح داده شده است: 1-يک نمونه خون (بدون نياز به ناشتايي) جهت بررسي وجود تالاسمي مينور در مرد ، وجود فاکتور سيفليس و ويروس هپاتيت ب 2-انجام آزمايش ادرار جهت تشخيص اعتياد در …

آزمایشات قبل از ازدواج ادامه »