نمونه کشت ادرار خانمها

لطفاً قبل از انجام نمونه گیری موارد زیررا مطالعه فرمائید. – مشخصات ثبت شده برروی برچسب نمونه را کنترل نمائید تا صحیح باشد. – نمونه

ادامه مطلب »

قند دو ساعته(2hpp)

دستور العمل قند دو ساعته : شب قبل از آزمایش حداقل ۸-۱۰ ساعت ناشتا باشید. پس از اینکه نمونه خون ناشتا از شما گرفته شد

ادامه مطلب »
پیمایش به بالا