بسیاری از اشخاصیکه به آزمایشگاه مراجعه میکنند از کبود شدن پس از خونگیری شاکی هستند عوامل زیر شاید سبب خونریزی جلدی و در نتیجه كبودی دست پس از خونگیری شود .

1) بعد از خونگیری ماساژ محل نمونه باعث کبودی خواهد شد بنابراین پس از خونگیری ، محل خونگیری را ماساژ ندهید.

2) پس از خونگیری، محل خونگیری را از روی چسب یا پنبه ای که روی آن میگذارند تا چند دقیقه با فشار ملایم نگه دارید و در صورتی كه سریع انگشت را از محل خونگیری بردارید امكان خونریزی زیر جلدی وكبودی وجود دارد.

3) پوشیدن لباسهایی با آستین های تنگ ، بعد از خونگیری با فشاری كه در بازو ایجاد می كند ممكن است باعث کبودی گردد. لذا در روز خونگیری لباسی با آستین گشاد و راحت بپوشید.

4) گاهی اوقات عدم وجود رگ مناسب یا شكنندگی عروق نیز باعث خونروی خواهد شد که مقصر نمونه گیر نیست و باید تحمل کنید.

5) در بعضی موارد عوامل خونگیری اعم از سر سوزن ، سرنگ یا خونگیر نیز می تواند مسئله فوق را ایجاد كند ولی معمولا این مورد بندرت اتفاق می افتد زیرا موسسین آزمایشگاهها برای پیشگیری از اعتراض مراجعه کنندگان ، افراد خبره را در قسمت نمونه گیری بکار میگیرند.

توجه : در هر صورت اگر پس ازخونگیری در محل خونگیری احساس درد و كبودی گردید مسئله خطرناكی نمی باشد و برای رفع آن بصورت زیر عمل كنید :

1) تا چند ساعت پس از خونگیری كمپرس یخ مناسب است ( می توان تعدادی یخ را داخل پارچه ای قرار داده و هر چنددقیقه یكبار و در مجموع تا چند ساعت یخ را روی محل خونگیری قرار داد ) .

2) پس از 24 ساعت از خونگیری كمپرس آب گرم مؤثر خواهد بود .

3) در صورت درد زیاد می توان ازیك عدد قرص استامینوفن ساده استفاده كرد .و دیگر هیچ!!! فقط چند روز صبر

پیمایش به بالا