Hepatosplenomegaly یک بیماری است که موجب تورم و بزرگ شدن کبد و طحال می شود.
اصطلاح های پزشکی مرتبط با کبد اغلب با پیشوند “hepat” (مانند هپاتیت) و طحال با پیشوند”splen” شروع می شود. اصطلاح “megaly” نشان دهنده بزرگ شدن غیر طبیعی است.

از آنجا که هر دو طحال و کبد نقش اساسی در بدن بازی می کنند، شناسایی و اصلاح هر گونه علت زمینه ای از hepatosplenomegaly بسیار مهم است.
چندین شرایط می تواند باعث ایجاد hepatosplenomegaly شود. مثالها عبارتند از:
– عفونت، مانند هپاتیت C، سیفلیس یا سپسیس از عفونت باکتریایی
– بیماری مزمن کبدی با پرفشاری خون رگ ورودی کبد
– سرطان، مانند آمیلوئیدوز یا سارکوئیدوز
– HIV
– لوسمی
– لنفوم
– کم خونی فقر آهن
– اکرومگالی
– کم خونی سلول داسی شکل
– لوپوس اریتماتوی سیستمیک
– تالاسمی
– تیروئید سمی
– تروما، مانند یک تصادف ماشین که طحال و کبد را تحت تاثیر قرار دهد

بزرگ شدن کبد همچنین می تواند موجب افزایش طحال شود زیرا دو اندام نزدیک به یکدیگر هستند.
هنگامی که کبد در اندازه بزرگ می شود، فشار بیشتری روی طحال ایجاد می شود. این فشار بر جریان خون به طحال تاثیر می گذارد که می تواند موجب بروز و افزایش بیشتر شود.

همچنین طحال مسئول فیلتر کردن باکتری ها و ویروس ها هستند. هنگامی که این مشکلات در کبد ایجاد می شود، طحال را نیز تحت تاثیر قرار میدهد.

پزشکان به راحتی قادر به تشخیص hepatosplenomegaly می باشند اگر فرد دارای برخی از عوامل خطر زیر باشد:

دیابت
کلسترول بالا
مصرف الکل یا اعتیاد
سابقه استفاده از سوزن
اضافه وزن داشتن
فرد مبتلا به این عوامل خطر باید با پزشک خود در مورد چگونگی بهبود سلامت کبد خود و کاهش خطر ابتلا به هپاتواسپلنومگالی خود صحبت کند.

پیمایش به بالا