بخش هماتولوژي
با وجود Cell counterهاي مدرن sysmex k1000و mindray BC5300 و سيستم باركدينگ و LISدوطرفه ارتباط دستگاه و نرم افزار آزمايشگاه ، انجام آزمايشات اين بخش را با كمترين خطاي انساني و بالاترين كيفيت و سرعت ممكن ساخته است. برنامه هاي كنترل كيفي و رعايت اصول تضمين كيفيت ، يكنواختي مناسبي بين نتايج Cell counterها ايجاد نموده است وكارشناسان مجرب اين بخش با جديت فراوان دركسب نتايج صحيح، همواره در خدمت مراجعين محترم مي باشند.
نمونه اي از برنامه هاي كنترلي بخش هماتولوژي :
– كنترل كيفي روزانه Cell counterها
– استفاده از خون كنترل در ابتداي كار هر Cell counterورسم و تفسير منحني وستگارد
– مقايسه Cell counterها با يكديگر
– مقايسه روشهاي دستي و دستگاهي براي اطمينان از صحت نتايج
– سرويس و كاليبراسيون دوره اي تجهيزات
– تكرار و كنترل آزمايشاتي كه در محدوده Warning limitقرار دارند
– شركت در برنامه هاي دوره اي كنترل كيفي خارجي و مانيتورينگ نتايج در جهت ارتقاء كيفيت آزمايشات

پیمایش به بالا